Rólunk

A Hortoványi Ügyvédi Iroda 2005. évben kezdte meg működését Budapesten, megalakulásától kezdve nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a jogi szolgáltatásaival, kiemelkedő minőséggel képviselje ügyfeleit, az igényesség a megbízhatóság, gyorsaság és komplex látásmód jegyeinek figyelembe vételével.

A hatékonyság növelése céljából több partner ügyvédi irodával együttműködve, jól felkészült, magas szintű angol nyelvtudással rendelkező munkatársakkal együtt dolgozik, on-line összeköttetéssel rendelkezik az összes közhiteles adatnyilvántartást vezető állami hivatallal, bírósággal, közjegyzőkkel, földhivatallal, végrehajtói kamarával.

Szakterületek

icon_1

Cégjog

Társaságok /gazdasági társaságok, valamint, egyesületek és alapítványok alapítása, valamint a társaság működése során fellépő egyéb jogi tevékenységek (cégmódosítás, üzletrész-átruházások lebonyolítása, szervezeti és működési, fegyelmi és egyéb belső szabályzatok kidolgozása, tőkeemeléssel-, leszállítással, üzletrész-részvény átruházással kapcsolatos tranzakciók jogi támogatása, cégek átvilágítása), az alapítással, átalakulással, működéssel, újabb cégek alapításával kapcsolatos feladatok ellátása.

icon_veg

Felszámolás, végrehajtás, végelszámolás

Jogi tanácsadás és képviselet nyújtása csődeljárási, felszámolási és végrehajtási eljárások során. Fontos feladat a hitelezői pozícióban lévő ügyfelünk érdekeinek biztosítása a fizetésképtelenségi eljárások során. A gyorsaság mellett a hatékonyság is fontos szerepet játszik, ezért igyekszünk ügyfélbarát megoldással kombinálva a lehető leghatékonyabban lezárni a folyamatban lévő eljárásokat, eshetőség szerint megállapodást kötni, illetve az ügyfél érdekeinek megfelelően behajtani a tartozást.

icon_ingatlan

Ingatlanjog

Ingatlannal összefüggő első jogi konzultáció, okiratszerkesztés, ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig (adásvételi, bérleti, csere szerződések, jelzálog ügyletek, tulajdoni lapok rendezése, telekmegosztás, illetve az ingatlan-nyilvántartást érintő bármely jogügylet, külföldiek ingatlanszerzésének engedélyeztetése, tanácsadás a vagyonátruházás során felmerülő adó és illetékkötelezettségekről, kedvezményekről és mentességekről), valamint társasházi alapító okiratok, működési és egyéb szabályzatok szakszerű kidolgozása.

icon_polgar

Polgári jog

Az ügyvédi iroda vállalja a tulajdonjogi vitás kérdések megoldásában való aktív közreműködést, ( mediálás partner ügyvédi irodával, egyezség, peres képviselet) birtok és birtokvédelemhez kapcsolódó ügyek rendezése, szavatossági és kártérítési ügyekben képviselet, valamint ajándékozási,- bérleti,- vállalkozási,-letéti,- kölcsön,- szerződések szerkesztését, továbbá társasházak alapítását, szmsz készítését, alapítói okirat módosítását.

icon_tarsas

Társasházkezelés

Irodánk 2005 óta lát el eredményesen és hatékonyan – ügyfeleink elégedettségére – társasházak megbízása alapján végrehajtási eljárásban lát el képviseletet, hajtja be a társasház kintlévőségeit, vállal továbbá okiratok szerkesztését ( alapító okirat, szmsz, házirend, bérleti szerződések) felkérés esetén részt vesz közgyűléseken, (jegyzőkönyvet szerkeszt).

Adatvédelem és Informatikai jog

Irodánk rendelkezik az informatikai jog területén felmerülő probémák megoldásához szükséges minden szakmai, személyi és tárgyi feltételével, továbbá az adatvédelem területén ügyfeleinknek az európai közösségnek megfelelő szintű támogatást nyújtunk magyar és angol nyelven,

A versenyszférában tevékenykedő partnereinknek új adatvédelmi szabályzatot dolgozunk ki, vagy a már meglővő adatvédelmi szabályzat auditálását látjuk el.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kapcsolat

HORTOVÁNYI ÜGYVÉDI IRODA

 • iroda@drhortovanyi.hu.

 • 1031 Budapest, Monostori út 8.
  1311 Budapest, Pf. 86.

 • Telefonos ügyfélszolgálat:
  Hétköznap: 09.00-15.30

  Személyes ügyfélfogadás:
  Előre egyeztetett időpontban.

 • +36 1 388 6114
  +36 30 238 4487 (Mobil)